น้ำยาประสานเงิน / White Brazing Flux

น้ำยาประสานเงิน HARRIS
  

ขนาด 1/2LB  ราคา 220บาท