สินค้าของเรา
Our Products

ใบตัดเพชร
Diamond saw blade

ฟันเลื่อย
Diamond Segment

ฟันเลื่อยใบชุด
Diamond Segment for Multi-Blades

ใบเพชรตัดหินแกรนิต หินอ่อน และหินทราย
Diamond Saw Blade for Granite, Marble & Sandstone

ใบเพชรตัดคอนกรีต
Diamond Saw Blade for Concrete

ใบตัดเซรามิค
Diamond Saw Blade for Ceramic

ฟันเลื่อยกระบอกเจาะ
Diamond Core Drill

ถ้วยเจียร
Diamond Cup Wheel

เม็ดเพชรหินแกรนิต      
หินอ่อนและคอนกรีต
Diamond Bead for Granite, Marble & Concrete

เฟรมใบเลื่อย
Steel Blank

ลวดเชื่อมเงิน
Silver Brazing Wire/Rod

น้ำยาประสานเงิน
Brazing Flux