เฟรมใบเลื่อย / Saw blank


 

Steel blank
No. Item Specification Slot size Sale Price/฿
1 350mm. 340 * 2.2 * 50 * 24t 3*17*6             200
2 350mm. 340 * 2.4 * 50 * 24t 3*17*6             200
3 400mm. 390 * 2.4 * 50 * 28t 3*17*6              350
4 450mm. 440 * 2.6 * 50 * 32t 3*14             600
5 500mm. 490 * 2.8 * 50 * 30t 10*18          1,100
6 500mm. 490 * 2.8 * 50 * 36t 3*17          1,100
7 600mm. 590 * 3.4 * 50 * 42t 3*14          1,400
8 700mm. 690 * 3.8 * 50 * 50t 3*14          2,000
9 800mm. 790 * 4.2 * 50 * 46t 10*18          3,000
10 800mm. 790 * 4.2 * 50 * 56t 3*17          3,000
11 1000mm. 990 * 5.5 * 100 *70t 20*22          4,800
12 1200mm. 1184 * 5.5 * 100 * 80t 18*22          5,800
13 1400mm. 1384 * 6.5 * 100 * 92t 20*22          9,000
14 1600mm. 1584 * 7.2 * 100 * 108t 20*22        14,000